25 Styczeń 2020, 13:29

Jedenasta Niedziela Zwykła

18.06.2017, 10:26

zdjęcie niedostępne

Komentarz do Ewangelii
Św. Jan Chryzostom (ok. 345-407), kapłan w Antiochii, potem biskup Konstantynopola, doktor Kościoła
Homilia o obfitych żniwach, 10, 2-3; PG 63, 519-521

„Wielkie żniwo”


Wszelkie prace rolnika kończą się żniwami. Jakże zatem Chrystus może nazwać żniwem dzieło, które dopiero się rozpoczyna? Bałwochwalstwo panowało na ziemi...Nierząd, cudzołóstwo, rozpusta, chciwość, kradzież, wojny... Tyle zła napełniało ziemię! Żadne ziarno nie zostało rzucone. Ciernie, osty, chwasty, pokrywające ziemię, nie zostały jeszcze wyrwane. Żaden pług nie został pociągnięty i żadna bruzda się za nim nie pojawiła.

Jakże zatem Jezus może mówić, że żniwo jest wielkie?... Apostołowie są z pewnością poruszenie i zmieszani: „Jakże my możemy otworzyć usta, stać przed tyloma ludźmi? My, Jedenastu, mamy pouczać mieszkańców ziemi? Czy będziemy potrafili, nieuczeni, stawić czoła mędrcom; ogołoceni - uzbrojonym; poddani - władzy? Znamy tylko jeden język, czy uda nam się dyskutować z barbarzyńskimi ludami, mówiącymi w obcych językach? Kto nas przyjmie, nie rozumiejąc nawet naszego języka?”

Jezus nie chce, żeby podobne rozumowanie pogrążyło ich w rozpaczy. Dlatego nazywa Ewangelię żniwem.To jakby im mówił: „Wszystko jest gotowe, wszystko jest przewidziane. Posyłam was zbierać dojrzałe zboże; możecie siać i zbierać tego samego dnia”. Kiedy rolnik idzie na pole zbierać żniwo, jest pełen radości i jaśnieje szczęściem. Nie myśli o trudach i znojach, jakie może napotkać... „Użyczcie mi waszego języka - mówi Chrystus, ujrzycie dojrzałe ziarno w spichlerzach króla”. Dlatego następnie posyła ich, mówiąc: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

15.06.2017, 11:49

zdjęcie niedostępne

Komentarz do Ewangelii
Św. Jan Maria Vianney (1786-1859), kapłan, proboszcz z Ars
Wybrane myśli Proboszcza z Ars

Eucharystia otwiera bramy Raju


Gdyby można było dobrze pojąć wszelkie dobra, ukryte w świętej Komunii, to nie potrzeba by nic więcej, żeby zadowolić serce człowieka.

Nasz Pan powiedział : „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23b) Nigdy nie przyszłoby nam na myśl, żeby prosić Boga o Jego własnego Syna. Ale czego człowiek nie mógł sobie wyobrazić, Bóg to uczynił. Czego człowiek nie może powiedzieć ani pojąć i czego nie ośmieliłby się pragnąć, Bóg, w swojej Miłości, powiedział, wymyślił i wykonał.

Bez Boskiej Eucharystii nie istniałoby żadne szczęście na tym świecie, życie stałoby się nieznośne. Kiedy przyjmujemy świętą Komunię, przyjmujemy naszą radość i szczęście. Dobry Bóg, pragnąc ofiarować siebie w Sakramencie swojej Miłości, obdarzył nas głębokim pragnieniem, które tylko On może zaspokoić... Obok tego pięknego Sakramentu jesteśmy jak osoba umierająca z pragnienia przy rzece, a wystarczy tylko, żeby pochyliła głowę!... Jak biedak obok skarbu - wystarczy, by wyciągnął dłoń!

Gdyby można było dobrze pojąć wszelkie dobra, ukryte w świętej Komunii, to nie potrzeba by nic więcej, żeby zadowolić serce człowieka.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

11.06.2017, 20:22

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 3,16-18.

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

04.06.2017, 10:12

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 20,19-23.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!"
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam".
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

* * * * * * * * * * * * * *

Modlitwa, aby otrzymać siedem darów Ducha Świętego


O Jezu, przez Ciebie, jedynego Syna, który stałeś się dla nas człowiekiem, ukrzyżowanym i otoczonym chwałą, prosimy łaskawego Ojca, aby dał nam ze swojego skarbca łaskę siedmiu darów Ducha, który w pełni spoczywa na Tobie: ducha mądrości, żeby kosztować owoc drzewa życia, jakim jesteś naprawdę i delektować się jego ożywczą słodkością; dar rozumu, który oświeca spojrzenia naszego ducha; dar rady, który nas prowadzi wąskimi drogami Twoim śladem; dar męstwa, abyśmy mogli zniweczyć gwałtowność wrogich ataków; dar wiedzy, abyśmy byli napełnieni światłem Twej świętej nauki i rozróżniali dobro od zła; dar pobożności, który napełnia nas miłosierdziem; dar bojaźni, który, oddalając nas od wszelkiego zła, zachowuje nas w pokoju pod ciężarem szacunku dla Twojego odwiecznego Majestatu.

Tak bowiem pragnąłeś, byśmy prosili w tej świętej modlitwie, której nas nauczyłeś; dlatego też teraz prosimy Cię, przez Twój święty Krzyż, abyś wyjednał nam te łaski na chwałę Twego świętego Imienia, któremu z Ojcem i Duchem świętym wszelka cześć, chwała, dziękczynienie i panowanie na wieki wieków. Amen.

Siódma Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

28.05.2017, 10:44

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei; na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>