06 Grudzień 2019, 12:35

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

17.04.2017, 11:24

zdjęcie niedostępne

„Nie bójcie się”


Ewangelia wg św. Mateusza 28,8-15.

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.
A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu".
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

WSZYSTKIM PARAFIANOM
ORAZ DROGIM GOŚCIOM
SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA
OBFITYCH ŁASK
ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA.

Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie

16.04.2017, 08:57

zdjęcie niedostępne

„Wejdź do radości twego Pana” (Mt 25,23)

Ewangelia wg św. Jana 20,1-9.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

15.04.2017, 12:23

zdjęcie niedostępne

"Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani" (Exsultet)


Pokarmy wchodzące w skład święconki zawierają jaja (symboli nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek; baranka w specjalnych formach z chorągiewką z napisem Alleluja lub z czekolady, a symbolizującego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; sól kuchenną (która miała chronić przed zepsuciem); chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne (pascha, lub paska, niem. Osterbrot; nl. Paasbrood, wł. pane votivo).
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.

Święte Triduum Paschalne: Wielki Piątek Męki Pańskiej

14.04.2017, 10:06

zdjęcie niedostępne

Św. Maksym z Turynu (? - ok. 420), biskup
Kazanie 38; PL 57, 341nn; CCL 23, 149nn

Znak zbawieniaW swojej Męce Pan przyjął na siebie wszelkie błędy rodzaju ludzkiego, aby nie istniało potem nic, co by szkodziło człowiekowi. Krzyż jest zatem wielką tajemnicą i kiedy staramy się ją pojąć, przez ten znak świat cały jest zbawiony. Podobnie jak marynarze, którzy wyruszają na morze: najpierw wznoszą maszt i rozwieszają żagiel, aby pokonać fale. W ten sposób formują krzyż Pana, a bezpieczni dzięki temu znakowi Pańskiemu, docierają do portu zbawienia i unikają groźby śmierci. żagiel zawieszony na maszcie jest bowiem obrazem tego boskiego znaku; jak Chrystus, który został wyniesiony na krzyżu. Oto dlaczego ci ludzie nie przejmują się podmuchami wiatru i docierają do pożądanego portu: są pełni ufności pochodzącej z tej tajemnicy. Podobnie można powiedzieć, że Kościół nie może przetrwać bez krzyża, podobnie statek jest osłabiony bez masztu. Diabeł bowiem dręczy Kościół, a wiatr popycha statek, ale kiedy wznosi się znak krzyża, niesprawiedliwość diabła oddala się, wichura natychmiast się ucisza...

Także rolnik nie podejmuje się swojej pracy bez znaku krzyża: składając części swojego pługu, odzwierciedla obraz krzyża... Niebo też jest ułożone na kształt krzyża, z czterema kierunkami: Wschodem, Zachodem, Południem i Północą. Sam kształt ciała człowieka, kiedy wznosi ręce, przedstawia krzyż; szczególnie kiedy modlimy się dłońmi w górze, głosimy naszym ciałem Mękę Pana... To w ten sposób Mojżesz, Święty, zwyciężył, kiedy walczył z Amalekitami; nie bronią, ale rękami wzniesionymi ku Bogu (Wj 17,11)...

Przez ten znak boży zatem morze jest otwarte, ziemia uprawiana, niebo zarządzane, ludzie zbawieni. I nawet twierdzę, że przez ten znak Pana głębie przybytku śmierci otwierają się. Ponieważ człowiek Jezus, Pan, który niósł prawdziwy krzyż, został pogrzebany w ziemi, a ziemia, którą głęboko zaorał, którą, można by powiedzieć, rozerwał na wszystkie strony, wypuściła kiełki wszystkich zmarłych, których przetrzymywała.

Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa

09.04.2017, 10:32

zdjęcie niedostępne

Komentarz do Ewangelii

Bł. Gweryk z Igny (ok. 1080-1157), opat cysterski
3 Kazanie na Niedzielę Palmową

„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”


To pod dwoma różnymi aspektami dzisiejsze święto przedstawia synom ludzkim umiłowanego duszy (Iz 26,9), „Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich” (Ps 45,3). Przyciąga nasze spojrzenie pod dwiema postaciami; pragniemy Go i kochamy pod obiema, ponieważ w jednej i drugiej jest Zbawicielem ludzi...

Jeśli weźmie się pod uwagę jednocześnie dzisiejszą procesję i Mękę, to widać Jezusa, z jednej strony chwalebny i wzniosły, a z drugiej upokorzony i bolesny. Podczas procesji otrzymuje królewskie zaszczyty, a w czasie Męki jest karany jak złoczyńca. Tutaj otaczają Go chwałą i zaszczytami; tam „Nie miał On wdzięku ani też blasku” (Iz 53,2).Dzięki niej Tutaj jest radością ludzi i dumą ludu: tam jest „pośmiewiskiem ludzkim i wzgardzonym u ludu” (Ps 22,7). Tutaj, wołają do Niego: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony król Izraela, który nadchodzi!” Tam krzyczą, że zasługuje na śmierć i drwią z Niego, bo uznaje się za króla Izraela. Tutaj przybiegają z palmami, tam policzkują Go dłońmi i biją trzciną po głowie. Tutaj wychwala się Go; tam karmiony jest obelgami. Tutaj przepychają się, by rzucić ubrania pod Jego stopy; tam pozbawia się go własnej tuniki. Tutaj przyjmuje się Go w Jerozolimie jako sprawiedliwego króla i Zbawiciela; tam jest wypędzony z Jerozolimy jak zbrodniarz i uzurpator. Tutaj usiadł na oślęciu, otoczony zaszczytami; Tam wisi na krzyżu, rozdarty biczami, pokryty ranami i opuszczony przez swoich...

Panie Jezu, czy Twoje oblicze pojawia się chwalebne, czy uniżone, zawsze lśni na nim mądrość. Twoje oblicze jest odblaskiem wieczystej światłości (Mdr 7,26). Niech jaśnieje zawsze nad nami, Panie, światłość Twojego oblicza (Ps 4,7); zarówno w troskach, jak i w radościach... Ty jesteś radością i zbawieniem wszystkich: tych, którzy widzą Cię, siedzącego na osiołku lub wiszącego na krzyżu.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 następna >>