22 Październik 2019, 11:56

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06.01.2017, 17:35

zdjęcie niedostępne

Bł. Gweryk z Igny (ok. 1080-1157), opat cysterski
Drugie kazanie na Trzech Króli

Światło świata objawione narodom

„Powstań Jerozolimo! Świeć, bo przyszło twe światło”. To pewne, twoje światło przyszło, było w świecie i świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. Dziecię się narodziło, ale było nieznane, dopóki dzień światła nie zaczął go objawiać... Powstańcie, którzy siedzicie w ciemnościach! Idźcie do tego światła: ono powstało w ciemnościach, ale ciemności go nie ogarnęły. Zbliżcie się, a zostaniecie oświeceni; w świetle ujrzycie światło i powiedzą o was: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu”. Spójrzcie: wieczne światło dostosowało się do waszych oczu, słabych i chorych, aby mogły ujrzeć Tego, który zamieszkuje niedostępną światłość. Odkryjcie światło w glinianej lampie, słońce w obłoku, Boga w człowieku, w glinianym naczyniu waszego ciała, wspaniałość chwały i blask światła wiecznego! ...

Składamy Ci dzięki, Ojcze świateł, że wezwałeś nas z ciemności do Twego zachwycającego światła... Tak, prawdziwe światło, a nawet więcej, życie wieczne to poznanie Ciebie, jedynego Boga, oraz Twego posłańca, Jezusa Chrystusa... Pewnie, poznajemy Cię przez wiarę i jesteśmy przekonani, że któregoś dnia ujrzymy Cię na własne oczy. Zanim jednak to nastąpi, przymnóż nam wiary. Prowadź nas od wiary do wiary, od jasności do jasności, pod wpływem Ducha, abyśmy każdego dnia przenikali głębię światłości! ... Niech wiara prowadzi nas twarzą w twarz i, podobna do gwiazdy, kieruje nas do naszego władcy do Betlejem...

Co za radość, co za wesele dla wiary mędrców, kiedy ujrzą królowanie nad Jeruzalem z wysoka Tego, którego uwielbili, kiedy jeszcze kwilił w Betlejem! Tutaj ujrzeli Go w ubogim mieszkaniu, tam ujrzymy Go w pałacu aniołów. Tutaj w pieluszkach; là, tam w świetności aniołów. Tutaj, w ramionach matki, tam, na tronie Ojca.

Ósmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - NOWY ROK - Światowy Dzień Pokoju

01.01.2017, 10:51

zdjęcie niedostępne

Modlitwa św. Jana Pawła II o Pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg ma Was w swojej opiece, a Maryja, Boża Rodzicielka, wspiera swoim wstawiennictwem w trudach rozpoczynającego się Nowego Roku Pańskiego 2017.

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

26.12.2016, 11:29

zdjęcie niedostępne

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom Zdrowych i Błogosławionych Świąt oraz dużo Pokoju, Radości i Miłości od Dzieciątka Jezus.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25.12.2016, 11:11

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Łukasza 2,1-14.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie".
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom w których ma upodobanie".

Czwarta Niedziela Adwentu

18.12.2016, 10:13

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 1,18-24.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami"".
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 następna >>