25 Styczeń 2020, 13:11

Druga Niedziela Wielkanocna - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

23.04.2017, 10:24

zdjęcie niedostępne

Komentarz do Ewangelii
Św. Tomasz z Villanuevy (ok. 1487-1555), eremita augustiański, następnie biskup
Kazanie na niedzielę in Albis (Pierwszą niedzielę po Wielkanocy)

„Pan mój i Bóg mój!”


„Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Zadziwiająca zatwardziałość u tego ucznia: świadectwo tylu braci i widok ich radości nie wystarczą, by dał temu wiarę. Dlatego pojawia się Pan: żeby się o nią zatroszczyć. Dobry Pasterz nie znosi utraty swojej owcy (Mt 18,12), powiedział bowiem do swojego Ojca: „Ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął” (J 17,12). Niech pasterze zatem wiedzą, jaką troskę powinni okazywać swojej owczarni, skoro Pan pojawił się dla jednej owcy. Wszelka troska i trud są niczym w porównaniu ze znaczeniem jednej duszy...

„Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” Błogosławiona dłoń, która badała sekrety serca Chrystusa! Jakie bogactwa tam znalazła? Spoczywając na tym sercu, Jan czerpał z niego tajemnice nieba (J 13,25); badając je, Tomasz odkrywa tam wielkie skarby: wspaniałą szkołę, która kształtuje takich uczniów! Dzięki niej, pierwszy wyraził wspaniałości o boskości większej od gwiazd : „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1), a drugi, dotknięty światłem Prawdy, wydał ten wspaniały okrzyk : „Pan mój i Bóg mój!”

Rodzina Rodzinie

23.04.2017, 10:17

zdjęcie niedostępne

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

17.04.2017, 11:24

zdjęcie niedostępne

„Nie bójcie się”


Ewangelia wg św. Mateusza 28,8-15.

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.
A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu".
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

WSZYSTKIM PARAFIANOM
ORAZ DROGIM GOŚCIOM
SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA
OBFITYCH ŁASK
ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA.

Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie

16.04.2017, 08:57

zdjęcie niedostępne

„Wejdź do radości twego Pana” (Mt 25,23)

Ewangelia wg św. Jana 20,1-9.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

15.04.2017, 12:23

zdjęcie niedostępne

"Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani" (Exsultet)


Pokarmy wchodzące w skład święconki zawierają jaja (symboli nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek; baranka w specjalnych formach z chorągiewką z napisem Alleluja lub z czekolady, a symbolizującego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; sól kuchenną (która miała chronić przed zepsuciem); chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne (pascha, lub paska, niem. Osterbrot; nl. Paasbrood, wł. pane votivo).
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>