28 Styczeń 2020, 1:11

Druga Niedziela zwykła

15.01.2017, 10:39

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 1,29-34.

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie".
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi".
Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym".
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

Święto Chrztu Pańskiego

08.01.2017, 10:47

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 3,13-17.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?"
Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06.01.2017, 17:35

zdjęcie niedostępne

Bł. Gweryk z Igny (ok. 1080-1157), opat cysterski
Drugie kazanie na Trzech Króli

Światło świata objawione narodom

„Powstań Jerozolimo! Świeć, bo przyszło twe światło”. To pewne, twoje światło przyszło, było w świecie i świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. Dziecię się narodziło, ale było nieznane, dopóki dzień światła nie zaczął go objawiać... Powstańcie, którzy siedzicie w ciemnościach! Idźcie do tego światła: ono powstało w ciemnościach, ale ciemności go nie ogarnęły. Zbliżcie się, a zostaniecie oświeceni; w świetle ujrzycie światło i powiedzą o was: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu”. Spójrzcie: wieczne światło dostosowało się do waszych oczu, słabych i chorych, aby mogły ujrzeć Tego, który zamieszkuje niedostępną światłość. Odkryjcie światło w glinianej lampie, słońce w obłoku, Boga w człowieku, w glinianym naczyniu waszego ciała, wspaniałość chwały i blask światła wiecznego! ...

Składamy Ci dzięki, Ojcze świateł, że wezwałeś nas z ciemności do Twego zachwycającego światła... Tak, prawdziwe światło, a nawet więcej, życie wieczne to poznanie Ciebie, jedynego Boga, oraz Twego posłańca, Jezusa Chrystusa... Pewnie, poznajemy Cię przez wiarę i jesteśmy przekonani, że któregoś dnia ujrzymy Cię na własne oczy. Zanim jednak to nastąpi, przymnóż nam wiary. Prowadź nas od wiary do wiary, od jasności do jasności, pod wpływem Ducha, abyśmy każdego dnia przenikali głębię światłości! ... Niech wiara prowadzi nas twarzą w twarz i, podobna do gwiazdy, kieruje nas do naszego władcy do Betlejem...

Co za radość, co za wesele dla wiary mędrców, kiedy ujrzą królowanie nad Jeruzalem z wysoka Tego, którego uwielbili, kiedy jeszcze kwilił w Betlejem! Tutaj ujrzeli Go w ubogim mieszkaniu, tam ujrzymy Go w pałacu aniołów. Tutaj w pieluszkach; là, tam w świetności aniołów. Tutaj, w ramionach matki, tam, na tronie Ojca.

Ósmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - NOWY ROK - Światowy Dzień Pokoju

01.01.2017, 10:51

zdjęcie niedostępne

Modlitwa św. Jana Pawła II o Pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg ma Was w swojej opiece, a Maryja, Boża Rodzicielka, wspiera swoim wstawiennictwem w trudach rozpoczynającego się Nowego Roku Pańskiego 2017.

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

26.12.2016, 11:29

zdjęcie niedostępne

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom Zdrowych i Błogosławionych Świąt oraz dużo Pokoju, Radości i Miłości od Dzieciątka Jezus.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>