17 Listopad 2018, 21:17

Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie

05.04.2015, 13:53

zdjęcie niedostępne

„Oto dzień radości i wesela”

„Oto jest dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!” (Ps 118,24). Nie przez przypadek, bracia, czytamy dziś ten psalm, w którym prorok powierza nam radość i wesele, w którym święty Dawid zaprasza całe stworzenie do świętowania: dziś przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo. Rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni.

Także i dobry łotr wchodzi do raju (Łk 23,43), ciała świętych wchodzą do świętego miasta (Mt 27,53)… Przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność, ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem... Zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom i chwałę świętym. W ten sposób wielki Dawid zaprasza całe stworzenie do udziału w radości zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym dniu, który Pan uczynił.

Ale, mówicie…, niebo i otchłań nie zostały ustanowione w dniu tego świata; czy można więc oczekiwać aby świętowały one dzień, do którego nie należą? Ale ten dzień, który Pan uczynił, przenika wszystko, zawiera wszystko, obejmuje jednocześnie niebo, ziemię i otchłań! Światła, którym jest Chrystus, nie powstrzymują żadne ściany, nie da się go zniszczyć, ani żadna ciemność nie może go przysłonić. Światło Chrystusa jest prawdziwie dniem bez nocy, dniem bez końca. Zawsze jaśnieje, zawsze promienieje, wszędzie jest obecne.

Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

04.04.2015, 14:47

zdjęcie niedostępne

Pokarmy wchodzące w skład święconki zawierają jaja (symboli nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek; baranka w specjalnych formach z chorągiewką z napisem Alleluja lub z czekolady, a symbolizującego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; sól kuchenną (która miała chronić przed zepsuciem); chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne (pascha, lub paska, niem. Osterbrot; nl. Paasbrood, wł. pane votivo).
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.

Święte Triduum Paschalne: Wielki Piątek Męki Pańskiej

04.04.2015, 14:46

zdjęcie niedostępne

„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32)

Dzisiaj zbliża się krzyż, stworzenie się raduje. Krzyż, droga zagubionych, nadzieja chrześcijan, kaznodziejstwo apostołów, bezpieczeństwo wszechświata, fundament Kościoła, fontanna spragnionych... Z wielką łagodnością Jezus jest prowadzony na Mękę. Zaprowadzony przed sąd Piłata, o szóstej godzinie zostaje wydrwiony; aż do dziewiątego godziny znosi ból gwoździ, a następnie śmierć kładzie kres Jego Męce. O dwunastej godzinie zostaje zdjęty z krzyża. Zdawałoby się, że to lew, który śpi...

W czasie sądu Mądrość milknie, a Słowo nic nie mówi. Wrogowie Nim gardzą i krzyżują Go... Ci, którym wczoraj dał swoje ciało na pokarm, spoglądają na Jego śmierć z daleka. Piotr, głowa apostołów, uciekł pierwszy. Także i Andrzej, a Jan, który spoczywał na Jego sercu, nie przeszkodził żołnierzowi w przebiciu boku włócznią. Uciekło Dwunastu, nie wypowiedzieli ani słowa w Jego obronie, choć On za nich wydaje życie. Nie ma tam Łazarza, którego przywołał do życia. Nie opłakiwał Go ślepiec, któremu otworzył oczy na światło, a chromy, który mógł chodzić dzięki Niemu, nie pobiegł za Nim.

Jedynie skazaniec, ukrzyżowany obok, wyznaje wiarę w Niego i nazywa Go królem. O łotrze, przedwczesny kwiecie drzewa krzyża, pierwszy owocu drzewa Golgoty...! Pan króluje, stworzenie się weseli. Krzyż triumfuje i wszystkie narody, pokolenia, języki i ludy (Ap 7,9) przychodzą z uwielbieniem... Krzyż oświeca cały wszechświat, przepędza ciemności i gromadzi narody... w jeden Kościół, jedną wiarę i jeden chrzest w miłości. Wznosi się w centrum świata, umieszczony na Kalwarii.

Święte Triduum Paschalne: Wielki Czwartek

02.04.2015, 13:50

zdjęcie niedostępne

„Wziął kielich... dał im, mówiąc: ‘To jest moja Krew..., która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów’”(Mt 26,27-28)

O miłości niewymowna! Odsłaniając mi to, dałeś mi słodkie i gorzkie lekarstwo, abym podźwignęła się z choroby niedbalstwa i niewiedzy, i z całą gorliwością i pełnym niepokoju pragnieniem, uciekała się do Ciebie! Ukazując mi dobroć twoją i zniewagi wyrządzone Tobie przez różnych ludzi, a w szczególności przez twoich kapłanów, chciałeś, abym nad sobą, biedną grzesznicą i nad tymi zmarłymi, którzy żyją tak nikczemnie, wylała rzekę łez płynących z poznania twej wielkiej dobroci... Więc proszę Cię teraz, abyś zlitował się nad światem i świętym Kościołem!

Och, ja nieszczęsna, jakiż ból dla duszy mojej, że jest przyczyną wszelkiego zła! Zlituj się nad światem, nie zwlekaj, wejrzyj na sługi twoje i spełnij ich pragnienia... O co proszą? O krew twej Prawdy, która jest tą bramą! Krwią tą zmyłeś nieprawość i zmazałeś plamę grzechu Adama (por. Ap 1,5). Ta krew jest nasza, bo uczyniłeś nam z niej kąpiel. Nie możesz, nie zechcesz odmówić jej temu, kto cię o nią prosi. Daj więc owoc tej krwi twym stworzeniom... Przez tę krew błagają Cię, abyś zmiłował się nad światem.

Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus zapowiada zdradę Judasza,ustanawia sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa oraz przepowiada zaparcie się Świętego Piotra. Po wieczerzy Jezus z uczniami udaje się do ogrodów Getsmani gdzie zostaje pojmany przez wysłanników Sanhedrynu (rady żydowskiej).

Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa

29.03.2015, 09:57

zdjęcie niedostępne

Homilia przypisywana św. Epifaniuszowi z Salaminy (? - 403), biskupowi
1. homilia na święto Niedzieli Palmowej; PG 43, 427n

"Oto Król twój idzie do ciebie. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9)

"Córo Syjonu, raduj się" - rozwesel się, Kościele Boży - "oto Król twój idzie do Ciebie" (Za 9,9). Wyjdź ku Niemu, pospiesz się by oglądać Jego chwałę. Oto zbawienie świata: Bóg idzie na krzyż, Upragniony przez narody wkracza na Syjon. Nadchodzi światło. Wołajmy z ludem: "Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie." Pan Bóg ukazuje się nam, którzy przebywamy w mrokach i cieniu śmierci (Łk 1,79). Ukazuje się On - zmartwychwstanie umarłych, uwolnienie więźniów, światło niewidomych, pocieszenie strapionych, wytchnienie dla słabych, źródło dla spragnionych, pomsta dla prześladowanych, odkupienie zagubionych, zjednoczenie podzielonych, uzdrowienie chorych, ocalenie dla zagubionych.

Wczoraj, Chrystus wskrzesił z martwych Łazarza - dzisiaj sam idzie ku śmierci. Wczoraj zrywał bandaże, które krępowały Łazarza - dzisiaj wyciąga ręce ku tym, którzy chcą go skrępować. Wczoraj wydobywał ludzi z mroku - dzisiaj, dla ludzi, zanurza się w mroku i cieniu śmierci. Kościół świętuje. Rozpoczyna święto świąt, gdyż przyszedł jego król jako oblubieniec, gdyż jego król stanął pośrodku Kościoła.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 następna >>