05 Grudzień 2019, 17:54

Piąta Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Pierwszej Komunii Świetej

03.05.2015, 10:05

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 15,1-8.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".

Czwarta Niedziela Wielkanocna

26.04.2015, 09:50

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 10,11-18.

Jezus powiedział do faryzeuszów: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz".
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać.
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

Wszyscy jesteśmy pogrążeni w wielkim bólu i smutku.

22.04.2015, 22:30

zdjęcie niedostępne

Trzecia Niedziela Wielkanocna

19.04.2015, 09:41

zdjęcie niedostępne

Błogosławiony Guerric z Igny (ok. 1080-1157), cysters
1. Kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie, 4; PL 185A, 143 ; SC 202

"Czemu jesteście zmieszani?"

Kiedy Jezus przyszedł do uczniów, gdy "drzwi były zamknięte, stanął pośrodku nich, zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha" (J 20,19; Łk 24,37). Ale kiedy tchnął na nich, mówiąc: "Weźmijcie Ducha Świętego" (J 20,22) i kiedy zesłał im z nieba tego Ducha jako nowy dar, dar ten stał się niezaprzeczalnym dowodem Jego zmartwychwstania i nowego życia. To Duch zaświadcza w sercach świętych i przez ich usta, że Chrystus jest prawdą, prawdziwym zmartwychwstaniem i życiem. Dlatego też uczniowie, którzy na początku pełni byli wątpliwości, na sam widok żyjącego Pana "świadczyli o zmartwychwstaniu z wielką mocą" (Dz 4,33), kiedy tylko zakosztowali Ducha dającego życie. Dużo cenniejszym jest dla nas przyjmowanie Jezusa w naszych sercach, niż ujrzenie Go na własne oczy, czy usłyszenie Jego głosu. Działanie Ducha Świętego na nasze wewnętrzne zmysły jest dużo mocniejsze niż odczucia odbierane przez nasze zewnętrzne zmysły...

A zatem, bracia, jakie świadectwo płynie z radości waszego serca ku waszej miłości do Chrystusa?... Dzisiaj, w Kościele wielu posłańców głosi zmartwychwstanie i wasze serce raduje się i wykrzykuje: "Jezus, mój Bóg, żyje; został mi ogłoszony! Na tę nowinę, duch mój rozgoryczony, oziębły i strapiony, nabrał życia. Głos, który ogłosił tę dobrą nowinę budzi ze śmierci nawet największych winowajców..." Bracia, znakiem dla was na to, że duch wasz odnalazł życie w Chrystusie będzie to, kiedy zaczniecie mówić: "Jeśli Jezus żyje, niczego więcej mi nie potrzeba!" Słowa wiary, godne przyjaciół Jezusa!... "Jeśli Jezus żyje, niczego więcej mi nie potrzeba!"

Druga Niedziela Wielkanocna - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

12.04.2015, 09:40

zdjęcie niedostępne

Św. Cyryl Jerozolimski (313-350), biskup Jerozolimy i doktor Kościoła
Katecheza 21, 1-3

"Weźmijcie Ducha Świętego"

W Chrystusie ochrzczeni i w Chrystusa przyobleczeni (Ga 3,27) staliście się podobni do Syna Bożego. A ponieważ przeznaczył nas Bóg na synów przybranych (Rz 8,29), uczynił nas podobnymi (Rdz 2,7) do chwalebnego ciała Chrystusa. Staliście się pomazańcami, bo przyjęliście obraz Ducha Świętego. Wszystko spełniło się na was w obrazie, ponieważ jesteście obrazem Chrystusa (Rz 1,27).

W czasie chrztu w rzece Jordan..., gdy Chrystus wyszedł z wody, wtedy zstąpił na Niego w swej osobie Duch Święty. Podobnie i wam, gdy wyszliście ze świętej kaplicy, zostało dane namaszczenie, obraz tego namaszczenia, które otrzymał Chrystus, a którym jest Duch Święty... Chrystus został namaszczony nie ziemskim olejem i nie przez człowieka, lecz Ojciec, który Go ustanowił Zbawicielem całego świata, namaścił Go Duchem Świętym – jako mówi prorok Dawid: „Przeto namaścił cię Bóg, Bóg twój, olejkiem radości hojniej niż twych towarzyszy” (Ps 44,8)

I jak Chrystus prawdziwie został ukrzyżowany i pogrzebany, i zmartwychwstał, wam zaś dano w chrzcie „przez podobieństwo” z Nim być ukrzyżowanymi, pogrzebanymi i zmartwychwstać, tak jest i w bierzmowaniu. Chrystus został namaszczony duchowym olejkiem radości, to jest Duchem Świętym, który jako źródło duchowego wesela zwie się olejem radości, wy zaś zostaliście namaszczeni oliwą, kiedyście się stali uczestnikami i towarzyszami Chrystusa. Najpierw namaszczono was na czole, abyście wolni byli od wstydu, z którym chodził wszędzie pierwszy grzeszny człowiek, i odsłoniętą twarzą jak w zwierciadle odbijali chwałę Pańską (2Kor 3,16).


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 następna >>