25 Styczeń 2020, 11:38

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - święto. Kiermasz: rocznica poświęcenia kościoła parafialnego

09.11.2014, 10:36

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 2,13-22.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie . W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

02.11.2014, 10:20

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 14,1-6.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę".
Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?"
Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".

2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.

W związku z Dniem Zadusznym można uzyskać odpusty dla zmarłych. Nawiedzając pobożnie cmentarz w dniach 2-8 listopada i modląc się "choćby tylko w myśli" za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario").

Uroczystość Wszystkich Świętych

01.11.2014, 10:28

zdjęcie niedostępne

Wszystkich świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych Kościół uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem się myśli - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Radujemy się z wielkiej rzeszy świętych, o których pamięć wśród ludzi nieraz zaginęła. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada, w dniu zadusznym - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych.

W tej intencji, w naszej Parafii o godz. 14:00 odprawione zostanie nabożeństwo oraz procesja na cmentarz.

Prawda o „świętych obcowaniu” określa, jakie relacje panują pośród członków ludu Bożego. Kościół to przecież nie tylko ludzie aktualnie żyjący na ziemi. Kościół to również ci, którzy już na wieki są zjednoczeni z Bogiem w niebie, to także ci, którzy przeżywają oczyszczenie w czyśćcu. Dopiero z nimi my - pielgrzymujący na ziemi - tworzymy całość Kościoła. Nawet śmierć nie jest nas w stanie oddzielić od siebie. Możemy sobie wzajemnie pomagać, możemy razem się modlić. Dzięki tej więzi możliwe jest błaganie Boga za wstawiennictwem tych, którzy już na ziemi osiągnęli doskonałość i teraz są z Nim w chwale nieba. Dzięki niej możemy modlić się również za tych, których życie dobiegło końca, ale nie osiągnęli pełni niebieskiej chwały.

Prawda o „świętych obcowaniu” daje wielką nadzieję i radość, bo dzięki niej już doświadczamy wielkości Boga. Podczas każdej Mszy św. modlimy się razem z aniołami i archaniołami, ze wszystkimi świętymi. W czasie liturgii wokół nas jest rzesza świętych. Są razem ze mną, modlą się wraz ze mną, chcą pomagać, prosić Boga, dostrzegają nasze problemy i sytuacje. To jest piękno wspólnoty całego Kościoła! Dopiero dostrzeżenie „świętych obcowania” pozwala ujrzeć piękno Kościoła oraz fakt, że świętość - często mylona z idealizmem - jest po prostu możliwa. Prawda ta mobilizuje i zobowiązuje również nas do modlitewnej pomocy w intencji - liczących na nią - bliskich zmarłych.

AWAW
Echo Katolickie 42/2014 (Ks. Jakub Kozak, wikariusz parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach)

Trzydziesta Niedziela zwykła

26.10.2014, 10:41

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 22,34-40.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:
"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
On mu odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem".
To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego".
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".

Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła - Tydzień Misyjny w Polsce

19.10.2014, 10:33

zdjęcie niedostępne

Od Niedzieli Misyjnej rozpoczyna się Tydzień Misyjny w Polsce.
Kościół powszechny obchodzi w tym roku 19 października Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie

Ewangelia wg św. Mateusza 22,15-21.

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką.
Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?"
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy?
Pokażcie Mi monetę podatkową!" Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?"
Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>