19 Kwiecień 2019, 22:16

Europejskie Spotkanie Młodych Taize - Rzym 28.12.2012 - 02.01.2013

05.11.2012, 22:29

zdjęcie niedostępne

Kolejne 35 Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Rzymie w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013 roku. Wspólnota z TaizĂ© przygotowuje je we współpracy z diecezją rzymską. Młodzi pielgrzymi z całej Europy i spoza niej zostaną ugoszczeni w Rzymie i okolicach przez rodziny - zarówno katolickie jak i innych Kościołów - oraz przez wspólnoty zakonne. Uczestnicy spotkania przybędą jako pielgrzymi do grobów Apostołów i do katakumb, aby modlić się w wielkich bazylikach rzymskich oraz spotkać się z papieżem Benedyktem XVI. Dla młodych Polaków będzie to w Roku Wiary pielgrzymka dziękczynna za dar wiary. Zapraszamy na to radosne wydarzenie młodzież naszej diecezji

Punkty przygotowań w diecezji opolskiej:

45-007 OPOLE, ks. Krystian Muszalik, kościół św. Aleksego, parafia katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Św., ul. Szpitalna 16; pt. 19:00
45-342 OPOLE, Kinga Waksenburg, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej, Plac Mickiewicza 1; wt 19.00, dom katechetyczny Parafii św. Piotra i Pawła (boczne wejście)
46-200 KLUCZBORK, ks. Piotr Janaszczyk, MB Wspomożenia Wiernych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8; pt 20.00, salka
47-200 KĘDZIERZYN KOŹLE, Ks. Sławomir Krawczyk, św. Jadwigi, ul. Złotnicza 12; pt 19.00, kościół Wniebowzięcia NMP (koło PKS-u)
47-303 KRAPKOWICE, Małgorzata Glombica, Wniebowzięcia NMP, ul. ks. Duszy 31; pt 19.30, kościół
47-400 RACIBÓRZ, Karina Kroczek, Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Warszawska 29; pt 19.00, kaplica
48-250 GŁOGÓWEK, Kamil Adamus, św. Bartłomieja Apostoła, ul. Kościelna 2; pt 19.30, kościół

- W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia (z opiekunem) do 35 roku życia (rocznik 1977).
- Osoby chętne na wyjazd powinny uczestniczyć w co najmniej trzech spotkaniach formacyjnych w najbliższym punkcie przygotowań.
- Zgłoszenia w punktach przygotowań do 20 listopada.

Szczegółowe informacje o spotkaniu pod adresem: http://www.taize.fr/pl_article4986.html

Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła

04.11.2012, 09:31

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Marka 12,28b-34.

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?"
Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych".
Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary".
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Uroczystość Wszystkich Świętych

01.11.2012, 08:27

zdjęcie niedostępne

Dnia 1 Listopada wspominamy tych, którzy odeszli. Trwamy w nadziei, że życie zmienia się, ale nie kończy. Wierzymy, że nasi bliscy zostaną zaliczeni do grona świętych w niebie. W tej intencji, w naszej Parafii o godz. 14:00 odprawione zostanie nabożeństwo oraz procesja na cmentarz.

MUSICIE BYĆ MOCNI
MOCĄ MIŁOŚCI,
KTÓRA JEST
POTĘŻNIEJSZA
NIŻ ŚMIERĆ

Jan Paweł II

Dzień Wszystkich Świętych (łac. Festum omnium sanctorum ) święto na cześć chrześcijańskich świętych obchodzone 1 listopada. Od 610 do 731 roku naszej ery święto to obchodzono 1 maja, dopiero Papież Grzegorz III, w 731 roku, przeniósł to święto na 1 listopada.

Trzydziesta Niedziela zwykła

28.10.2012, 08:19

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Marka 10,46-52.

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.
Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!"
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!"
Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go!" I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię".
On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał".
Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła

21.10.2012, 09:03

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Marka 10,35-45.

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy".
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?"
Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie".
Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?"
Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane".
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 następna >>