16 Wrzesień 2019, 14:18Dożynki Powiatowo - Gminne w Starych Budkowicach - Serdecznie zapraszamy

15.09.2019, 10:38

zdjęcie niedostępne

Dziś o 12:30 - Msza Święta Dożynkowa - Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za tegoroczne żniwa w intencji żyjących i zmarłych rolników.

Zapraszamy do Starych Budkowic na Dożynki Powiatowe / Oktoberfest / Kreiskonzert

11.09.2019, 10:17

zdjęcie niedostępne

Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła

10.09.2019, 18:28

zdjęcie niedostępne

Ewangelia (Łk 14, 25-33)
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: "Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć".

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem".