17 Styczeń 2020, 16:58

Kały - Podewils


nazwa Kały notowana w 1595 roku. Wieś Podewils założona w ramach kolonizacji fryderycjańskiej w latach 1772-1773, Niemiecka nazwa "Podewils" pochodzi od nazwiska pruskiego ministra żyjącego w XVIII w., nazwa polska Kały, notowana w 1845 roku, od wyrazu "kał"-"błoto", czyli "miejsce błotniste". Kolonia została, podobnie jak Bukowo, założona w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w okolicy, w tym także dostarczania do pobliskich hut państwowych węgla drzewnego. Kolonistów, którzy w większości po-chodzili z głębi Niemiec, osie-dlono na 20 zagrodach. Przy-dzielono im ok. 4,5 ha gruntu. W 1783 roku wieś liczyła 85 mieszkańców. W 1845 roku kolonia liczyła 31 domów i 307 mieszkańców, w tym 114 ewangelików. W tym czasie znajdowała się już na terenie wsi ewangelicka szkoła z jednym nauczycielem. Kały posiadały ponadto smolarnię i piekarza. W 1861 roku, liczba mieszkańców wsi wzrosła do 354, w tym 193 katolików i 161 ewangelików. Katolicy należeli do parafii w Starych Budkowicach, ewangelicy do parafii w Kup. Liczba mieszkańców wsi rosła systematycznie i wynosiła w 1910r.-450, a w 1939r.-480 osób.
Podkraje - Waldrand


osada utworzona na począt-ku XIX wieku po wielkim pożarze, jaki nawiedził Sta-re Budkowice. Założyli ją gospodarze z Budkowic w pobliżu swoich pól. Nazwa Podkraje wywodzi się właśnie od pól, które znajdo-wały się na samym krańcu wsi. Obecnie Kały i Podkra-je liczą w sumie 334 zamel-dowanych mieszkańców.