16 Wrzesień 2019, 14:05

Księża pełniący służbę w naszej parafii


Ks. Waldemar Klose, ur. 19.09.1969 r. w Polskiej Cerekwi. Pochodzi z Dobieszowa, par. Radoszowy. Świecenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r. w Opolu. Pracowal jako wikary w par. Pietrowice Wielkie w latach 1996-2003. Od 2003 r. został wikariuszem parafii Stare Budkowice, po czym od 2005 r. administratorem tej parafii, a od maja 2007 r. proboszczem.

Ks. Jerzy Bortel urodził się 2 października 1953 roku w Strzelcach Opolskich, jako syn Reinholda i Franciszki z d. Pierończyk. Ochrzczony 11 października tegoż roku w Ujeździe. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 maja 1979 roku w katedrze opolskiej. W latach 1979-1982 był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Raciborzu, a w latach 1982-1985 w parafii św. Jacka w Bytomiu. Od 1985 roku przebywał w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach, początkowo jako wikary, następnie jako administrator, a od 29 maja 1990 roku jako proboszcz. Był wicedziekanem dekanatu zagwiździańskiego oraz dziekanem honorowym. Odwołany do wieczności 2 kwietnia 2005 roku w Starych Budkowicach, po długiej i ciężkiej chorobie, której trudy znosił w modlitwie i z niezwykłą cierpliwością. Spoczywa na cmentarzu w Starych Budkowicach.

Ks. Henryk Kocek (Heinrich Kotzek) urodził się 16.07.1904 r. w Mikulczycach, wyświęcony we Wrocławiu 02.02.1930 r. Proboszczem parafii został 30.08.1938 roku. Długoletni dziekan dekanatu zagwiździańskiego. Ks. prałat Henryk Kocek był najdłużej urzędującym proboszczem naszej parafii. Przeprowadził ją przez trudny okres zmian państwowości Śląska. W latach 50-tych doprowadził do gruntownego remontu wnętrza kościoła, po którym świątynia przybrała obecny wygląd. Znany był jako człowiek, który nie potrzebował wiele dla siebie, skromny, nie rzucający się w oczy, ale o dużej wiedzy. Proboszczem parafii był 50 lat. Ks. prałat Henryk Kocek ostatnie lata życia spędził w Domu Księży Emerytów przy Kurii Diecezjalnej w Opolu. Zmarł 12.04.1992 roku. Pochowany został na cmentarzu w Starych Budkowicach. Staraniem księdza proboszcza Jerzego Bortla oraz wszystkich parafian sporządzono księdzu prałatowi piękny nagrobek, który jest symbolem wdzięczności parafian za długoletnią posługę duszpasterską księdza Henryka Kocka w Starych Budkowicach.

Ks. Karl Riedel przejął parafię 30.12.1902 roku. Urodzony 13.09.1864 r. w Opolu, wyświęcony 27.06.1889 r. Ks. Karl Riedel był jednym z fundatorów klasztoru Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starych Budkowicach. W parafii przebywał aż do śmierci, czyli do 30.01.1941 r. Ostatnie lata życia spędził jako ksiądz - emeryt w klasztorze w Budkowicach. Jest pochowany na tutejszym cmentarzu.