16 Styczeń 2019, 12:49

Rodzina Rodzinie

23.04.2017, 10:17

zdjęcie niedostępne

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

17.04.2017, 11:24

zdjęcie niedostępne

„Nie bójcie się”


Ewangelia wg św. Mateusza 28,8-15.

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.
A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu".
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

WSZYSTKIM PARAFIANOM
ORAZ DROGIM GOŚCIOM
SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA
OBFITYCH ŁASK
ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA.

Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie

16.04.2017, 08:57

zdjęcie niedostępne

„Wejdź do radości twego Pana” (Mt 25,23)

Ewangelia wg św. Jana 20,1-9.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

15.04.2017, 12:23

zdjęcie niedostępne

"Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani" (Exsultet)


Pokarmy wchodzące w skład święconki zawierają jaja (symboli nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek; baranka w specjalnych formach z chorągiewką z napisem Alleluja lub z czekolady, a symbolizującego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; sól kuchenną (która miała chronić przed zepsuciem); chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne (pascha, lub paska, niem. Osterbrot; nl. Paasbrood, wł. pane votivo).
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.

Święte Triduum Paschalne: Wielki Piątek Męki Pańskiej

14.04.2017, 10:06

zdjęcie niedostępne

Św. Maksym z Turynu (? - ok. 420), biskup
Kazanie 38; PL 57, 341nn; CCL 23, 149nn

Znak zbawieniaW swojej Męce Pan przyjął na siebie wszelkie błędy rodzaju ludzkiego, aby nie istniało potem nic, co by szkodziło człowiekowi. Krzyż jest zatem wielką tajemnicą i kiedy staramy się ją pojąć, przez ten znak świat cały jest zbawiony. Podobnie jak marynarze, którzy wyruszają na morze: najpierw wznoszą maszt i rozwieszają żagiel, aby pokonać fale. W ten sposób formują krzyż Pana, a bezpieczni dzięki temu znakowi Pańskiemu, docierają do portu zbawienia i unikają groźby śmierci. żagiel zawieszony na maszcie jest bowiem obrazem tego boskiego znaku; jak Chrystus, który został wyniesiony na krzyżu. Oto dlaczego ci ludzie nie przejmują się podmuchami wiatru i docierają do pożądanego portu: są pełni ufności pochodzącej z tej tajemnicy. Podobnie można powiedzieć, że Kościół nie może przetrwać bez krzyża, podobnie statek jest osłabiony bez masztu. Diabeł bowiem dręczy Kościół, a wiatr popycha statek, ale kiedy wznosi się znak krzyża, niesprawiedliwość diabła oddala się, wichura natychmiast się ucisza...

Także rolnik nie podejmuje się swojej pracy bez znaku krzyża: składając części swojego pługu, odzwierciedla obraz krzyża... Niebo też jest ułożone na kształt krzyża, z czterema kierunkami: Wschodem, Zachodem, Południem i Północą. Sam kształt ciała człowieka, kiedy wznosi ręce, przedstawia krzyż; szczególnie kiedy modlimy się dłońmi w górze, głosimy naszym ciałem Mękę Pana... To w ten sposób Mojżesz, Święty, zwyciężył, kiedy walczył z Amalekitami; nie bronią, ale rękami wzniesionymi ku Bogu (Wj 17,11)...

Przez ten znak boży zatem morze jest otwarte, ziemia uprawiana, niebo zarządzane, ludzie zbawieni. I nawet twierdzę, że przez ten znak Pana głębie przybytku śmierci otwierają się. Ponieważ człowiek Jezus, Pan, który niósł prawdziwy krzyż, został pogrzebany w ziemi, a ziemia, którą głęboko zaorał, którą, można by powiedzieć, rozerwał na wszystkie strony, wypuściła kiełki wszystkich zmarłych, których przetrzymywała.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna >>