19 Październik 2018, 13:11

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15.08.2016, 10:55

zdjęcie niedostępne

Dziewica Maryja, „obraz przyszłego Kościoła..., która prowadzi i podtrzymuje nadzieję Twego ludu” (Prefacja)

O Matko Boża, zawsze dziewico, twoje odejście z tego świata jest prawdziwie przejściem, wejściem do przybytku Boga. Opuszczając ten materialny świat, wchodzisz do „lepszej ojczyzny” (Hbr 11,16). Niebo przyjmuje z radością twoją duszę: „Kimże jest ta, co się wyłania jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce” (Pnp 8,5; 6,10)... „Król cię wprowadza do swoich komnat” (por. Pnp 1,4) a aniołowie otaczają chwałą tą, która jest matką ich Pana, z natury i w prawdzie, wedle Bożego planu...

Apostołowie zanieśli twoje ciało bez skazy, ciebie - prawdziwą arkę przymierza, i złożyli je do świętego grobu. A tam, jakby przez inny Jordan, dotarłaś do prawdziwej ziemi obiecanej, to znaczy „górnego Jeruzalem”, matki wszystkich wierzących (Ga 4,26), którego Bóg jest architektem i budowniczym. Bez wątpienia, twoja dusza „nie znalazła się w Szeolu, a ciało nie uległo rozkładowi” (Ps 16,10;Dz 2,31). Twoje najczystsze ciało, bez zmazy, nie zostało porzucone w ziemi, ale zostało zabrane do przybytków Królestwa niebieskiego. Ty - królowa, władczyni, pani, Matka Boża, prawdziwa Theotokos...

Dzisiaj zbliżamy się do ciebie, nasza królowo, Matko Boża i Dziewico; zwracamy nasze dusze do nadziei, jaką jesteś dla nas... Chcemy cię uczcić „w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha” (Ef 5,19). Czcząc służebnicę, wyrażamy nasze przywiązanie do naszego wspólnego Nauczyciela... Spójrz na nas, o królowo, matko naszego dobrego Władcy; prowadź nas naszą drogą aż do bezpiecznego portu woli Bożej.

Św. Jan z Damaszku (Jan Damasceński) (ok. 675 – 749), mnich, teolog, doktor Kościoła
Homilia 1 o Zaśnięciu, 11-14 SC 80

Niedziela 14.052016 r. - Uroczystość Patrona naszego kościoła i naszej parafii Świętego Rocha

15.08.2016, 10:53

zdjęcie niedostępne

Hymn o świętym Rochu

Witaj Rochu, mężu święty,
Tyś z wielkiego rodu wzięty!

Krzyżem świętym naznaczony,
Z lewéj boku Twego strony.

Gdy miejsca święte obchodzisz,
Zapowietrzonych przywodzisz

Do zdrowia samém dotknieniem,
Z wielkiem wszystkich podziwieniem.

Pozdrowienieć ponawiamy,
Zachowaj nas - upraszamy -

Od wrzodów, moc nad któremi
Wziąłeś słowy anielskiemi.

Dziewiętnasta Niedziela zwykła

07.08.2016, 10:33

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Łukasza 12,32-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.
A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie".
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".
Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?"
Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność?
Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności.
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: "Mój pan ociąga się z powrotem", i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,
to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.
Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą".

Osiemnasta Niedziela zwykła

31.07.2016, 13:55

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Łukasza 12,13-21.

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem".
Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?"
Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia".
I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.
I rozważał sam w sobie: "Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów".
I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.
I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj".
Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?"
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem".

Siedemnasta Niedziela zwykła

24.07.2016, 09:41

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Łukasza 11,1-13.

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów".
A On rzekł do nich: "Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo.
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie".
Dalej mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,
bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać".
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie".
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 następna >>