21 Październik 2018, 12:22

Druga Niedziela Wielkanocna - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

08.04.2018, 10:14

zdjęcie niedostępne

Druga niedziela Wielkanocna, obchodzona jako niedziela Miłosierdzia wprowadza nas w tajemnice odwiecznej miłości Boga, którą nazywamy też miłością miłosierną. Bóg obdarowując nas ponad miarę czyni to mimo naszych grzechów i niewdzięczności. Kiedy po stworzeniu człowiek odwrócił się od Boga, pomimo nieustannych gestów ze strony Stwórcy, mimo wielu dowodów Jego miłości, mimo wielu przymierzy zawieranych przez Pana Świata, Bóg postanowił mimo to dokonać dzieła zbawienia. Posłał na świat Swojego Syna, wiedząc, jak bardzo w bestialski sposób ludzie Go potraktują. Aby ratować nieszczęsnego człowieka Bóg posłał Swego Syna Jednorodzonego. Na tę przeogromną miłość człowiek znów odpowiedział niewdzięcznością.
Można więc z całą pewnością powiedzieć, że w żaden, nawet najmniejszy sposób nie zasłużyliśmy na miłość ze strony Boga. Wszelkie dobro zatem, jakie od Niego otrzymujemy jest łaską i miłosierdziem. Jest litością i zmiłowaniem, gdyż męka Jezusa, jaką poniósł za nasze grzechy należała się nam jako kara za zło i niewdzięczność. Okup zapłacony przez Boga jest więc największym miłosierdziem, jakie mogliśmy otrzymać z nieba.
Bóg jednak nie zbawia nas wbrew naszej wolności. Dzieło zbawienia jakie się dokonało, musi być w sposób wolny i nieprzymuszony przyjęte przez każdego człowieka. I to nie tylko teoretycznie. Potrzeba, abyśmy wypełnili Jezusowe wezwanie do tego, aby być miłosiernym, jak miłosierny jest Ojciec nasz w niebie.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

02.04.2018, 10:17

zdjęcie niedostępne

WSZYSTKIM PARAFIANOM
ORAZ DROGIM GOŚCIOM
SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA
OBFITYCH ŁASK
ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA.

Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie!"

"Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał2 (Mt 28,6)... Chodźcie, zobaczcie, gdzie został sporządzony akt gwarantujący wasze zmartwychwstanie. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie śmierć została pochowana. Chodźcie, zobaczcie miejsce gdzie ciało, ziarno nie posiane przez człowieka, wydało wiele kłosów dla nieśmiertelności... "Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą". Głoście moim uczniom tajemnice, które kontemplowałyście.

Oto, co Pan powiedział do kobiet. Teraz też, stoi obok chrzcielnicy przy wierzących, całuje nowo ochrzczonych jak przyjaciół i braci... Napełnia ich serca i dusze radością i weselem. Obmywa ich zmazy w wodach łaski. Namaszcza olejkiem Ducha tych, którzy zostali odnowieni. Pan staje się tym, który ich żywi, staje się ich pokarmem. Zapewnia swoim sługom udział w pokarmie duchowym. Mówi wszystkim wiernym: "Bierzcie, jedzcie chleb z nieba, przyjmijcie źródło, które wytrysnęło z mojego boku i które nigdy się nie wyczerpie. Nasyćcie się, głodni; spragnieni, pijcie niewyszukane, ale zbawcze wino".

Św. Jan Chryzostom (ok. 345-407), kapłan w Antiochii, potem biskup Konstantynopola, doktor Kościoła
Homilia na Wielką Sobotę, 10-12 (przyp.); PG 88, 1860-1866

Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie

01.04.2018, 11:02

zdjęcie niedostępne

Ewangelia
J 20, 1-9
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

* * * * * * * * *

Sekwencja
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

31.03.2018, 10:25

zdjęcie niedostępne

Pokarmy wchodzące w skład święconki zawierają jaja (symboli nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek; baranka w specjalnych formach z chorągiewką z napisem Alleluja lub z czekolady, a symbolizującego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; sól kuchenną (która miała chronić przed zepsuciem); chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne (pascha, lub paska, niem. Osterbrot; nl. Paasbrood, wł. pane votivo).
Koszyczek, najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.

Święte Triduum Paschalne: Wielki Piątek Męki Pańskiej

30.03.2018, 20:27

zdjęcie niedostępne

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Z tą tajemnicą obcujemy przez całe nasze życie. Przyzwyczailiśmy się już do widoku krzyża, a cierpienia Zbawiciela, jakie opisuje Ewangelia, nie robią na nas już takiego wrażenia. Dopiero w czasie takim jak dziś, gdy wymowa całego dnia nakierowana jest na pasję, lub też gdy nawiedzamy miejsca święte, związane z męką Pańską, zaczynamy głębiej wnikać w jej tajemnicę. Podobnie w twórczości artystycznej, w filmie, wielu gorszy drobiazgowe ukazywanie męki, jak gdyby cierpienie Pana na Golgocie nie było takim właśnie frontalnym atakiem zła, jaki można sobie wyobrazić. Pan jednak przyjął na Swoje barki takie właśnie cierpienie. Nie jakieś drobne umartwienie, czy wyrzeczenie, ale prawdziwą pasję, gdy od zdrady ucznia, poprzez ubiczowanie, dźwiganie krzyża, aż po ukrzyżowanie ból przeszywał całe ciało, a świadomość opuszczenia przez tych, którym służył dodatkowo potęgowała boleść serca.
Dzień Wielkiego Piątku to dla katolików post ścisły. Dla wielu z nas niestety umknie niepostrzeżenie pośród przedświątecznej bieganiny. Dopiero wieczorna liturgia męki Pańskiej przypomni nam o wyjątkowości tego czasu. Tymczasem dzisiejszego dnia Kościół nawet nie sprawuje mszy świętej, aby uwypuklić to, co wydarzyło się na Golgocie. Niesprawiedliwy wyrok, który stał się farsą ze sprawiedliwości. Umycie rąk przez Piłata, Namiestnika Rzymu, który miał dbać o porządek w podbitej prowincji, aż po swoisty plebiscyt, w którym podburzony lud zażądał wolności dla przestępcy Barabasza, a wymógł skazanie Zbawiciela.

ks. Mirosław Matuszny


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 następna >>