17 Styczeń 2020, 16:59


"Organy są dla mnie Królem wszystkich instrumentów"

W. A. Mozart


Organy i organiści


Firma Gebr. Stockmann została założona w roku 1889 przez braci Bcrnharda i Theodora Stockmann w Werl/ Westfalia. W ciągu 110 lat od daty założenia zdołała zbudować, odrestaurować lub odnowić ponad 670 organów.

Szczególną radością napawa mnie i moich współpracowników fakt. że mogliśmy budować w bieżącym roku także nowe organy dla kościoła św. Rocha w Starych Budkowicach. a obec­nie przekazać je w dniu uroczystości ich poświecenia całej społeczności parafialnej. Pochodzący ze Starych Budkowic pan Karl Heinz Silber zwrócił się do nas na początku roku 1997 z propozycją dotyczącą budowy organów.

Pierwsza wizyta w Starych Budkowicach w kwietniu 1997 roku zaznaczyła się w naszej pamięci szczególną gościnnością ze strony go­spodarzy.

Przybyliśmy wtedy, aby wyrobić sobie opinie na temat stanu istniejących jeszcze piszczałek oraz obudowy organów. Powyższe części miały bowiem znaleźć ponowne zastoso­wanie podczas budowy instrumentu


Po gruntownej analizie opracowaliśmy w maju 1997 roku kosztorys przedsięwzięcia. Na tej podstawie otrzymaliśmy w dniu 06.01.1998 roku od panów Karla Heinza Silber. Johannesa Wodarz, Ferdinanda Kasprzyk i Rudolfa Lawa, w czasie ich wizyty w naszym domu, zle­cenie budowy organów. Nadające się do wykorzystania piszczałki i części ze starych organów zostały przez nas podczas kolejnego pobytu w Starych Budkowicach w kwietniu 1998 roku zdemontowane i za pakowane. W toku tej pracy otrzymaliśmy znaczne wsparcie ze strony niektórych członków wspólnoty parafialnej. Dobrze zabezpieczone skrzynie dotarły do nas 09 lipca 1998 roku i następnie zostały w naszym zakładzie fachowo zmagazynowane.

Przy użyciu tych części starych organów powstał teraz nowy instrument według spraw­dzonego systemu wiatrownicy z zasuwami o 17 registrach (głosach), rozdzielonych na dwa manuały (klawiatury ręczne) i jeden pedał (klawiatura nożna). Klawiatury wmontowane są w obudowę organów po ich lewej stronie, patrząc od strony ołtarza. Klawisze dolne manuałów pokryte są drewnem hebanowym (drogie drzewo występujące w Afryce, charakteryzujące się dużym ciężarem i twardością), klawisze górne wykonane są z grabu pokrytego imitacją kości słoniowej.

Dzięki wbudowanym łącznikom (kopulacje) możliwa jest równoczesna gra na drugim i pierwszym manuale, jak również na pierwszym i drugim manuale wraz z pedałem. Cięgła registrów wykonane są z drewna hebanowego.

Mechaniczna traktura gry (połączenie miedzy klawiszami a wentylami - klapami w wiatrownicach zasuwowych) została wykonana w oparciu o solidną, wypróbowaną metodę wyko­rzystania drewna jako budulca i dysponuje wyraźnie wyczuwalnym punktem oporowym. Po­przez mechaniczną trakturę registratury uruchamia się zasuwy wiatrownic. Na wiatrownicach stoją piszczałki uporządkowane według registrów i wysokości dźwięku. Dopiero gdy po włą­czeniu danego registru i naciśnięciu danego klawisza zostanie otwarta klapa, możliwe jest do­tarcie powietrza do wybranej przez nas piszczałki i tym samym spowodowanie wydobycia z niej dźwięku


Menzury (wymiary piszczałek) nowych registrów zostały odpowiednio dopasowane do pisz­czałek pozostałych ze starych organów. Dzięki wyważonej intonacji, która doprowadziła do współbrzmienia starych registrów z nowymi, organy posiadają harmonijnie wyważone, dopasowane do wielkości kościoła brzmienie.

Instrument zachował od strony frontowej swój stary, zabytkowy prospekt. Obudowa organów wykonana została przez miejscowego mistrza stolarskiego według opracowanego przez nas projektu.

Wszystkim zaangażowanym w budowę, zarówno w fazie planowania jak i wykonania zada nią, składam serdeczne podziękowania za dobrą i pełną zaufania współprace.Ruth Stockmann

Tł. Rudolf Mohlek

Organiści

mgr-lic. Bernadeta Malik (Nalewaja)- ur. 11.10.1973r.
Rodzinną parafią jest parafia NMP w Niewolnikach (par. Żelazna). W 1987 roku ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Opolu w klasie fortepianu. W 1993-PSM II st. w Opolu w klasie fletu. W 1994-PSM II st. w klasie organów. Absolwentka Teologii na Uniwersytecie Opolskim (1995). Absolwentka SMK w Opolu (1991). Absolwentka Muzykologii na KUL w Lublinie w klasie organów prof. A. Działko (1999). Praca magisterska na temat: "Problematyka chorału gregoriańskiego w czasopiśmie 'Cecilia'" w katedrze chorału ks. prof. Ireneusza Pawlaka. Wykładowca Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Nauczycielka muzyki w PSP w Starych Budkowicach. Organistka parafii pw. św. Rocha w Starych Budkowicach. Dyrygentka parafialnego chóru "Spotkanie". Założycielka i dyrygentka parafialnej scholi "Cantus Mirabilis".

Kontakt:

tel. dom. (0-77) 421-03-11

tel. kom. 601-370-541


mgr Ernest Malik- ur. 03.10.1971r.
Rodzinną parafią jest parafia pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach. W 1986 roku ukończył PSM I st. w Krapkowicach w klasie trąbki. W 1993 roku ukończył PSM II st. w Opolu w klasie puzonu i akordeonu. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie puzonu prof. W. Krzystka. Praca magisterska na temat: "Aktualne trendy w nauczaniu gry na puzonie". 1998-2001 puzonista Filharmonii Wrocławskiej. Od 2001 roku nauczyciel klasy instrumentów dętych blaszanych w PSM I st. w Kluczborku. Organista parafii pw. Św. Rocha w Starych Budkowicach. Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Camerata" w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach.

Kontakt:

tel. dom. (0-77) 421-03-11

tel. kom. 601-370-541