16 Sierpień 2018, 15:33

Orkiestra Camerata


Orkiestra otrzymała w roku 2015 i w latach poprzednich dofinansowanie działalności z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu "Działalność orkiestr dętych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim"