17 Styczeń 2020, 16:28

Sołectwo BukowoBukowo - Georgenwerk - polska nazwa Bukowo notowana w 1845 roku. Wieś - kolonia założona w ramach kolonizacji fryderycjańskiej w latach 1772 i 1773. Osiedlono wówczas 20 kolonistów w celu prowadzenia gospodarki leśnej i zaopatrzenia tamtejszych państwowych hut (Kreuzburger Hütte - Zagwiździe) w węgiel drzewny. W 1784 roku wieś liczyła 90 mieszkańców, którzy przybyli głównie z głębi Niemiec. W 1845 roku składała się z 36 domów i liczyła 297 mieszkańców, w tym 144 ewangelików.


Bukowo - odnowiony przystanek na linii Kluczbork-Opole

Kaplica Matki Boskiej Królowej i św. Antoniego

Od 1793 roku działała we wsi ewangelicka szkoła z jednym nauczycielem. W 1861 roku wieś liczyła 371 mieszkańców, w tym 204 katolików i 167 ewangelików. Katolicy przynależeli do parafii Stare Budkowice, ewangelicy do Radomierowic (Plümkenau).
Liczba mieszkańców wsi utrzymywała się ciągle na tym samym poziomie z pewną tendencją malejącą (rok 1910-364 mieszkańców, rok 1939-314).
Po wojnie tendencja spadkowa utrzymała się nadal. Obecnie liczba zameldowanych mieszkańców wsi wynosi 251 osób.