Rekolekcje wielkopostne

 Rekolekcje wielkopostne wygłosi ks. dr Paweł Brudek.

PLAN REKOLEKCJI

ŚRODA 26.02. - POPIELEC - ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

Podstawa biblijna: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga (Ef 2,8)

Temat dnia: MÓJ DOM DZISIAJ

Nauka ogólna: Wielki Post szansą na odbudowanie lub umacnianie rodzinnego szczęścia

8:00 Msza św. z nauką ogólną

16:00 Nauka dla dzieci szkoły podstawowej do klasy VII

17:00 BUKOWO - Msza św. z nauką ogólną

18:00 Msza św. z nauką ogólną

 

CZWARTEK 27.02.

Podstawa biblijna: W trzech rzeczach upodobałem sobie, które są przyjemne Panu i ludziom: zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami oraz żona i mąż dobrze zgadzający się wzajemnie (Syr 25,1)

Temat dnia: DOM RODZINNY TO DOM WIELU TWARZY

Nauka ogólna: Troska o więzi rodzinne troską o dom

8:00 Msza św. z nauką ogólną

16:00 Nauka dla dzieci szkoły podstawowej do klasy VII

17:00 BUKOWO - Msza św. z nauką ogólną

18:00 Msza św. z nauką ogólną

19:15 Nauka dla młodzieży klasy VIII, szkół średnich i studentów

 

PIĄTEK 28.02.

Podstawa biblijna: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20,12)

Temat dnia: RODZICIELSKIE OBLICZE DOMU

Nauka ogólna: Rodzice i (dorosłe) dzieci w gąszczu trudnych relacji.

8:00 Msza św. z nauką ogólną

10:00 Odwiedziny chorych: Stare Budkowice, Nowe Budkowice, Dębiniec i Kały

15:00 Droga krzyżowa

16:00 Odwiedziny chorych Bukowo i Nowa Bogacica

16:15 BUKOWO - Droga Krzyżowa

17:00 BUKOWO Msza św. z nauką ogólną

18:00 Msza św. z nauką ogólną

   

SOBOTA 29.02.

Podstawa biblijna: Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1Kor 1,18)

Temat dnia: CIERPIĄCE OBLICZE DOMU

Nauka ogólna: Cierpienie – niechciany gość naszych domów!

9:00 Msza św. dla chorych z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem Lourdzkim

18:00 Msza św. z nauką ogólną

   

NIEDZIELA 01.03. - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI - KOLEKTA BĘDZIE PRZEZNACZONA NA PODZIĘKOWANIE DLA KSIĘDZA REKOLEKCJONISTY

Podstawa biblijna: Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły! (Za 8,13)

Temat dnia: TĘSKNIĄCE OBLICZE DOMU

Nauka ogólna: Dom mojego jutra. Warto tęsknić za rodzinnym szczęściem.

8:00 Msza św. z nauką ogólną

9:30 BUKOWO - Msza św. z nauką ogólną

11:00 Msza św. z nauką ogólną

Zdjęcie z wydarzenia