Aktualności

Odpust ku czci św. Rocha

Modlitwa o ochronę przed chorobami zakaźnymi do Św. Rocha: Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług Świętego Rocha, wyznawcy swego, wszelaką na ludziach morową zarazę łaskawie powstrzymać raczył, daj nam, sługom swoim, do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od…

Czytaj więcej

Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch…

Czytaj więcej

Dziewiętnasta Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z…

Czytaj więcej