Godziny pracy
kancelarii:

Godziny urzędowania
są dostępne w aktualnej gazetce.

Zgłoszenie dziecka do Chrztu świętego

Podstawowe informacje dla rodziców i chrzestnych dotyczące Chrztu w naszej parafii.

1. Sakrament chrztu jest udzielany podczas Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca lub w uzasadnionych przypadkach w innym dogodnym terminie.

2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na 2. tygodnie przed planowanych terminem.

3. Przed pójściem do kancelarii należy wypełnić formularz, który dostępny jest poniżej.

4. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowani i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Z kancelarii parafii w której mieszkają, winni przedstawić zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św.

5. Jeżeli chrzest dziecka odbywa się w innej parafii niż ta, w której dziecko mieszka, to z parafii zamieszkania należy dostarczyć pozwolenie na chrzest poza własną parafią.

6. Nauki przedchrzcielne odbywają się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca godz. 16:00..

7. Rodzice kupują we własnym zakresie świecę do chrztu i białą szatę.

Informacje o dziecku
Informacje o rodzicach dziecka
Informacje o rodzicach chrzestnych dziecka
Pozostałe informacje:

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia formalności związanych z udzieleniem Chrztu ŚwiętegoZabezpieczenie:

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania

Formularz zgłoszeniowy:

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia formalności związanych z udzieleniem bierzmowaniaZabezpieczenie:

Sakrament Małżeństwa

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA?

Co mówi kościół o małżeństwie?

Czym jest Sakrament małżeństwa?
Małżeństwo to głęboka wspólnota życia i miłości między mężczyzną a kobietą zawarta w obliczu Boga, według formy ustanowionej przez Kościół. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie.


Kościół naucza, że do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie,

2. zgoda na związek wyłącznie jedną wybraną osobą na całe życie,

3. otwartość na dzieci.


Jakich łask udziela sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.


Jakich rad udziela małżonkom papież Franciszek?
„Są trzy słowa, które trzeba mówić zawsze, trzy słowa, które muszą być w domu: czy można, dziękuję, przepraszam. Trzy słowa magiczne. Czy można: aby nie narzucać się w życiu małżeńskim. Czy można, co o tym sądzisz? Czy można, pozwalam sobie. Dziękuję: trzeba dziękować współmałżonkowi; dziękuję za to, co zrobiłeś dla mnie, dziękuję za to. Ileż piękna jest w dziękowaniu! A zważywszy na to, że wszyscy popełniamy błędy, jest też inne jeszcze słowo, trochę trudne do wymówienia, które jednak mówić trzeba: przepraszam. Czy można, dziękuję i przepraszam. Dzięki tym trzem słowom, dzięki modlitwie małżonka za małżonkę i vice versa, dzięki godzeniu się przed końcem dnia małżeństwo będzie szło naprzód. Trzy magiczne słowa, modlitwa i godzenie się zawsze”.


Termin ślubu: do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.


Jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

- dokumenty tożsamości (dowód osobisty)

- świadectwo Chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)

- świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej

- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia)


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem (nie wcześniej), narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC (jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy). Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.

2. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele.

3. Zapowiedzi głoszone są przez 3 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

4. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego - terminy nauk w Opolu można znaleźć na stronie dr.opole.pl. Weekendowe kursy dla narzeczonych prowadzone są m.in. w Miedoni, koło Raciborza - miedonia.pl. Terminy nauk w parafii w Jełowej dostępne są tutaj.

5. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga krótko przed zawarciem małżeństwa.

6. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.

7.Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. należy wcześniej poinformować o tym kapłana.

8. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u księdza proboszcza lub innego kapłana sprawującego liturgię.