3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
    Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
    I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Zdjęcie z wydarzenia