Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Alleluja, alleluja, alleluja

  Sekwencja
  Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
  Składają jej wierni uwielbień swych dary.
  Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
  Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
  Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
  Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
  Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
  Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
  Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
  I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
  Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
  A miejscem spotkania będzie Galilea.
  Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
  O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Zdjęcie z wydarzenia