Nowy Dekret Biskupa Opolskiego

DEKRET

 

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, pozostawiając w mocy postanowienia Dekretu z dnia 29 kwietnia 2020 roku (nr 17/2020/A/KNC-K), które nie zostały ujęte w niniejszym Dekrecie, z dniem 17 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

  1. W obrzędach kultu religijnego wewnątrz kościoła może brać udział nie więcej niż jedna osoba na 10 m2 (w naszym przypadku w kościele parafialnym 68 osób, w Bukowie 48)
  2. Znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej.
  3. Odwołuję zakazy, którymi objęci byli księża emeryci.

+ Biskup Opolski Andrzej Czaja

Zdjęcie z wydarzenia