Ogłoszenia

Szczęść Boże!

 

Drodzy Parafianie i Goście poniżej przedstawiam ważne ogłoszenia parafialne:

 
  1. Dziś (niedziela) od godz. 12:00 do 18:00 trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. Mszy św. o godz. 15:00 nie będzie.
  3. O godz. 15:00 przed Najświętszym Sakramentem odmówię akt poświęcenia Parafii, Polski i Świata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi - usilnie proszę odmówić ten akt w swoich domach i mieszkaniach - tekst podany poniżej.
  4. Codziennie od godz. 15:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w piątek do godz. 19:00).
  5. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty 30 min. przed każdą Mszą św. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, ks. Biskup zachęca, by podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem był w tym czasie akt żalu doskonałego. Zachęcamy do wzbudzania tego żalu po gruntownym rachunku sumienia. Wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposabia nas do trwania w stanie łaski uświęcającej. Z tyłu kościoła jest wyłożona broszurka, która pomoże przygotować się i przeżyć tę formę pojednania z Bogiem.
  6. Termin Bierzmowania i I Komunii św. zostaje przeniesiony na czas późniejszy termin (wrzesień/październik) - dokładna data zostanie podana po uspokojeniu sytuacji w kraju.
  7. Zgodnie z decyzją ks. biskupa księża mogą odprawić 3. Msze św. w ciągu dnia, w związku z tym są wolne intencje. Chętnych proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie.
  8. Za tydzień Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do przygotowania na ten dzień okolicznościowych palm.
  9. W minionym tygodniu został zainstalowany nowy piec na plebanii (koszt ok. 20 000 zł) oraz w 2. łazienkach nowa instalacja wodno-kanalizacyjna. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoimi modlitwami i ofiarami wspierają naszą parafię w remontach i w utrzymaniu. Złożono 2950 zł.
  10. Składam serdeczne podziękowanie za wszelkie prace i pomoc w tych dniach na plebanii oraz za zamawianie intencji Mszy św.
Z pamięcią w modlitwie, ks. Piotr Kierpal
POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia
wspomagaj Twój Kościół,
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
wspieraj pokornych i uciśnionych,
uzdrawiaj chorych i grzeszników,
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,
bądź światłem dla umierających,
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
chroń nas od wszelkiego zła
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
Przez Serce Twej Matki,
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
narody Polski i tak wielu innych krajów,
które od wieków są Twoje,
prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

Zdjęcie z wydarzenia