16 Lipiec 2019, 22:30

List pasterski Biskupa Opolskiego na Wielki Post 2011

20.03.2011, 09:24

zdjęcie niedostępne

Uznajmy przed Bogiem swoją nieprawość

Drodzy Diecezjanie,
jak co roku w Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniowy okres wielkanocnej pokuty. Jak co roku, czas ten skłania nas do przeżycia na nowo miłości Pana i dokonania przemiany naszego życia, sposobu myślenia, wartościowania i postępowania. Cel jest zawsze ten sam: odnowa naszego przymierza, naszej komunii z Bogiem. Realizacja zadania domaga się podjęcia z całą gorliwością trudu pracy nad sobą, wielkiego otwarcia się na Chrystusa Ukrzyżowanego i walki z grzechem, który - jak słyszymy w dzisiejszej liturgii - sprowadza na człowieka niewolę i śmierć. Dlatego kieruję do was niniejszy list pasterski, aby was zachęcić, a nawet więcej - nakłonić, do wstąpienia na drogę oczyszczenia i przygotowania serca Zmartwychwstałemu Panu, poprzez należyte zaangażowanie się w Jego słowo i rozważanie Jego męki.
Link: Czytaj więcej >>

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

13.03.2011, 09:00

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odparł: "Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych".
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: "Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień". Odrzekł mu Jezus: "Ale jest napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego".
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Mt 4, 1-11

Środa Popielcowa - Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

08.03.2011, 23:42

zdjęcie niedostępne

Środa Popielcowa to doskonała okazja do przypomnienia sobie tego, o czym zazwyczaj nie chcemy lub nie lubimy pamiętać. Nie należy jednak rozumieć tego zalecenia jako karcenie lub straszenie, ale raczej jako rzetelne wyeksponowanie najważniejszego rdzenia naszego życia duchowego, uczciwe ustalenie warunków naszej prawdziwej wolności. Stefan Świeżawski pisał - "naprawdę wolny jest człowiek, w którym może się rozwijać pełne życie duchowe, przyrodzone i nadprzyrodzone, nie natrafiając na przeróżne opory rozlicznych braków, a zwłaszcza grzechu". Uwolnić się od rozlicznych spętań, jakie nawarstwiały się całymi miesiącami w naszym życiu, żeby swobodnie zbliżać się do Boga, wzmacniać miłujące więzi ze Stwórcą, to podstawowy cel Wielkiego Postu.

Dziewiąta Niedziela zwykła

06.03.2011, 08:28

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki".

Mt 7,21-27

Zdjęcia z zabawy karnawałowej

06.03.2011, 08:25

zdjęcie niedostępne

Zapraszamy do oglądania zdjęć z zabawy karnawałowej 2011.

Nowe zdjęcia w zakładce Galerie.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 następna >>