06 Grudzień 2019, 12:10

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

02.01.2011, 10:01

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: "Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

J 1,1-18

NOWY ROK 2011

01.01.2011, 11:56

zdjęcie niedostępne

Życzenia Noworoczne 2011

"Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaską i pokojem" (Lb 6,24).

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg ma Was w swojej opiece, a Maryja, Boża Rodzicielka, wspiera swoim wstawiennictwem w trudach rozpoczynającego się Nowego Roku Pańskiego 2011.

Plan odwiedzin duszpasterskich

27.12.2010, 14:51

zdjęcie niedostępne

Chrześcijanin przyjmujący kolędę daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła, a najbliższemu otoczeniu wskazuje, że jest to mieszkanie chrześcijanina - katolika. Dla duszpasterzy kolęda ma głęboki sens, nawet jeżeli jest krótka, gdyż daje możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy rzadko przychodzą do kancelarii, pozwala zorientować się w bieżących, nurtujących parafian problemach. W przyszłości kapłani będą mogli lepiej reagować na oczekiwania i potrzeby parafian w swojej codziennej pracy duszpasterskiej.Szczegółowy plan odwiedzin duszpasterskich pobierz

Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

26.12.2010, 08:44

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia". On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".

Mt 2, 13-15, 19-23

Boże Narodzenie

25.12.2010, 09:13

zdjęcie niedostępne

Drodzy Parafianie
i wszyscy odwiedzający stronę internetową
naszej parafii!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby nasze życie rozjaśniała prawda betlejemska, że jesteśmy kochani przez Boga, który jest z nami.

Byśmy potrafili dostrzegać i przyjmować Jego miłość, by Jezus, który stał się człowiekiem, dzieląc z nami swój los, pomagał nam w zmaganiach z przeciwnościami losu, z życiowymi wyzwaniami, by nas pocieszał i umacniał w chwilach trudnych, oraz by nas czynił gotowymi do obdarzania miłością tych wszystkich, w których żyje i prosi o miłość.

Niech Boże Dziecię obdarzy Was wszystkich zdrowiem, radością, pokojem na czas Świąt Bożego Narodzenia i błogosławi w każdym dniu Nowego Roku. Duszpasterze


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 następna >>