28 Styczeń 2020, 2:23

XXX Niedziela Zwykła

24.10.2010, 09:04

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

Łk 18,9-14

24 października - NIEDZIELA MISYJNA

23.10.2010, 22:09

zdjęcie niedostępne

W tym roku po raz 84., 24 października, Kościół w Polsce będzie obchodził Światowy Dzień Misyjny.
Papież Benedykt XVI wystosował z tej okazji orędzie pod tytułem: "Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji".

Dzień ten jest wezwaniem do odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego poprzez udzielenie misjonarzom i Młodym Kościołom na świecie różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji.

XXIX Niedziela Zwykła

17.10.2010, 09:21

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"". I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

Łk 18,1-8

Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Św. Anny

13.10.2010, 16:57

zdjęcie niedostępne

MÓDLCIE SIĘ WIELE I NIE USTAWAJCIE

Te słowa ks. Biskupa Ordynariusza stały się mottem pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę Św. Anny. Dlatego dziewczęta modliły się wiele i poczucie ważnej roli modlitwy w naszym życiu zabrały na dalsze życie. Szczytem i sercem pielgrzymki była uroczysta sobotnia Eucharystia, której przewodniczył ks. bp. ordynariusz Andrzej Czaja. Na zakończenie Mszy Św. 96 dziewczyn otrzymało z rąk biskupa dyplom wyróżnienia. Po południu dziewczyny wyruszyłyśmy na dróżki kalwaryjskie, a wieczorem bawiłyśmy się na pogodnym wieczorze, na którym były śpiew, zabawy i tańce. W niedzielę pożegnalną Mszę św. przewodził ks. Mariusz. Następnie podziękowania, pożegnanie...i do domu.

XXVIII Niedziela Zwykła

10.10.2010, 22:35

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!" Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom!" A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

Łk 17,11-19


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 następna >>