22 Listopad 2019, 17:43

XII Niedziela Zwykła

20.06.2010, 08:12

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?" Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego". Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Uroczystość odpustowa ku czci Św. Antoniego

13.06.2010, 09:44

zdjęcie niedostępne

Zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego w niedzielę 13 czerwca do kościoła filialnego w Bukowej-Nowej Bogacicy.
Suma odpustowa o godz. 11.00.

Odpust jest okazją do modlitwy do patrona rzeczy zgubionych oraz opiekuna ludzi i zwierząt gospodarskich.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy,
z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.
Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze;
zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.
Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.
Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność.
Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziesiąta Niedziela zwykła

05.06.2010, 21:14

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA - Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: "Nie płacz!" Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: "Młodzieńcze, tobie mówię wstań!" Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: "Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój". I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Łk 7,11-17

Zaproszenie do Opola na koncert Uwielbienia z modlitwą za młode pokolenie

31.05.2010, 21:17

zdjęcie niedostępne

KONCERT UWIELBIENIA
Dla starszych i młodych,
dla rodzin i samotnych,
dla szczęśliwych i przygnębionych!

Chciejmy wieczorem w Boże Ciało
spotkać się wspólnie,
aby Bogu zawierzyć to, czym żyjemy;
aby Boga wołać na ratunek;
aby w Jego ręce składać nasze życie. Chciejmy też Jemu zawierzać dzieci i młodzież. Mamy o co prosić i mamy za co dziękować.

Boże Ciało, czwartek 3 czerwca 2010, godz. 19.00 (do ok. 21.00), Opole koło Reala, w pobliżu kościoła Przemienienia Pańskiego.

I Komunia w Parafii Św. Rocha w Starych Budkowicach

23.05.2010, 12:57

zdjęcie niedostępne

W dniu dzisiejszym 22 dzieci z naszej parafii przyjęło Pana Jezusa do swego serca podczas mszy św. w kościele parafialnym. Rodzice bardzo zaangażowali się w przygotowanie swoich dzieci do dzisiejszej uroczystości, również i dzieci włączyły się w oprawę liturgiczną.

Jan Paweł II - powiedział: "Przyjąć Pana Jezusa - To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił."


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 następna >>