25 Styczeń 2020, 13:20

Szósta Niedziela Wielkanocna

21.05.2017, 10:20

zdjęcie niedostępne

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze”


Ewangelia wg św. Jana 14,15-21.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze -
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

Piąta Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Pierwszej Komunii Świetej

14.05.2017, 10:12

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 14,1-12.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę".
Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?"
Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".
Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy".
Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?"
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

Czwarta Niedziela Wielkanocna

07.05.2017, 10:11

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 10,1-10.

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych".
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości".

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

03.05.2017, 12:31

zdjęcie niedostępne

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Trzecia Niedziela Wielkanocna

30.04.2017, 10:32

zdjęcie niedostępne

Komentarz do Ewangelii
Św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, doktor Kościoła
Homilia 23; PL 76, 1182

„Nie zapominajmy o gościnności”


Dwóch uczniów podróżowało razem. Nie wierzyli, a jednak rozmawiali o Panu. Nagle On sam zjawił się, ale oni Go nie poznali… Zaprosili Go, by został z nimi na noclegu, tak jak się zaprasza napotkanego wędrowca… Zasiedli do stołu, aby się pożywić, a Bóg, którego oni nie poznali, gdy wyjaśniał im Pisma, ujawnił im się podczas łamania chleba. Tak więc, to nie podczas słuchania słów Boga zostali oświeceni, ale podczas wypełniania ich: „Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.” (Rz 2,13). Jeśli ktokolwiek chce zrozumieć to, co usłyszał, powinien od razu wprowadzić w czyn wszystko, co zdołał uchwycić. Pan nie ujawnił się, gdy mówił, ale objawił się w czasie, gdy ofiarowano Mu posiłek.

Umiłujmy więc gościnność drodzy bracia. Chciejmy okazywać miłość. Paweł jasno mówi: „Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13,1; Rdz 18,1nn). Także Piotr mówi: „Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania.” (1P 4,9). Pan, który jest Prawdą sam powiedział nam: „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”… „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25,35.40). A my, pomimo tych słów, wciąż ociągamy się w okazywaniu łaski gościnności. Dostrzeżmy braci wielkość tej cnoty. Przyjmujmy Chrystusa przy naszym stole, abyśmy mogli być przyjęci na Jego wiecznej uczcie. Ofiarujmy teraz gościnność Chrystusowi obecnemu w przybyszu, aby w dniu sądu nie pozostać jak przybysze, których On nie zna (Łk 13,25), ale abyśmy byli przyjęci jak bracia w Jego Królestwie.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>