22 Październik 2019, 11:29

Piąta Niedziela Wielkanocna

19.05.2019, 09:58

zdjęcie niedostępne

Ewangelia
J 13, 31-33a. 34-35
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

Czwarta Niedziela Wielkanocna

12.05.2019, 09:58

zdjęcie niedostępne

J 10, 27-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

"Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

Trzecia Niedziela Wielkanocna

05.05.2019, 10:28

zdjęcie niedostępne

J 21, 1-19
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.

A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, macie coś do jedzenia?"

Odpowiedzieli Mu: "Nie".

On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To jest Pan!" Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę ? był bowiem prawie nagi ? i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko ? tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto Ty jesteś?", bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im ? podobnie i rybę.

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?"

Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego: "Paś baranki moje".

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?"

Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego: "Paś owce moje".

Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?"

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".

Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz".

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: "Pójdź za Mną!"

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

03.05.2019, 09:47

zdjęcie niedostępne

Ewangelia
J 19, 25-27
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja".

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Druga Niedziela Wielkanocna - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

28.04.2019, 10:28

zdjęcie niedostępne

Druga niedziela w okresie Wielkanocy przypomina nam o niezwykle ważnym aspekcie przykazania miłości Boga i bliźniego. Oto bowiem miłosierdzie, tak często odmieniane dziś przez wszystkie przypadki w rzeczy samej jest pochyleniem się Boga nad grzesznikiem. Nie tylko po to, aby go uleczyć, nakarmić a strapionego pocieszyć. To wszystko jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sytuacji, gdy cierpimy niedostatek, jesteśmy osamotnieni i odrzuceni przez społeczność, w której przychodzi nam żyć. Każdy gest miłosierdzia dokonany w Imię Boże, niesie ze sobą jednak coś o wiele więcej, niż tylko ulgę w doczesnym losie człowieka.
Miłosierdzie w Imię Boże jest objawieniem człowiekowi Boga, Który jest bogaty w miłosierdzie i posyła Swoje sługi, aby w sposób doskonały realizowali przykazanie miłości, abyśmy wszyscy byli miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec nasz niebieski. Miłosierdzie bowiem stanowi nie tylko miarę naszego człowieczeństwa, ale miarę naszego oddania Bogu. Będąc miłosiernymi, stajemy przed braćmi i siostrami i jak Zbawiciel stanął przed niedowierzającym Tomaszem pokazując mu przebite dłonie i bok, tak samo czyniąc miłosierdzie ukazujemy bezgraniczną miłość Boga.
Dlatego też, co już bywało podkreślane wielokrotnie, miłosierdzie nie może być ani synonimem tolerancji dla grzechu, ani też stać w opozycji do miłości Boga. Miłosierdzie musi być czystym naśladowaniem Boga w Jego miłości.

ks. Mirosław Matuszny


<< poprzednia 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 następna >>