Aktualności

Jedenasta Niedziela zwykła – Bukowo – Uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego

Mt 9, 36-38; 10, 1-8. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa,…

Czytaj więcej

Uroczystość Bożego Ciała

Przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, podczas której publicznie czcimy Chrystusa obecnego w sakramencie Eucharystii. Uroczystość tę ustanowił papież Urban IV w 1264 r. jako zadośćuczynienie za błędy heretyków (którzy zakwestionowali realną i substancjalną obecność Jezusa w Eucharystii) oraz…

Czytaj więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy

J 3, 16-18. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na…

Czytaj więcej