17 Listopad 2018, 21:23

Piętnasta Niedziela zwykła

10.07.2011, 20:35

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: "Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!". Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: "Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?" On im odpowiedział: "Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny".

Mt 13,1-23

XXXV Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę

04.07.2011, 20:11

zdjęcie niedostępne

Zapraszamy do udziału w XXXV Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę, która wyruszy w poniedziałek, 1.08. z Opola (zbiórka przed kościołem św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej o g. 8.30). Pozostałe "strumienie" pielgrzymowe: z Nysy, w niedzielę, 31.07.; z Głubczyc i Racioborza, w poniedziałek, 1.08.; z Kluczborka, we wtorek, 2.08. "Z Maryją na drogach Komunii" - taki będzie temat przewodni tegorocznego pielgrzymowania. Msza św. na zakończenie pielgrzymki na Jasnej Górze, w sobotę, 6.08. o g. 10.30 (transmisja w Radio Plus).
Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć będzie nasze diecezjalne Radio Plus. Codziennie relacje z trasy pielgrzymki, o g. 19.00 studio pielgrzymkowe, o g. 20.00 transmisja nabożeństwa wieczornego. W roku beatyfikacji Jana Pawła II chcemy wsłuchiwać się w Jego nauczanie. Chcemy też pamiętać w modlitwie o wszystkich siostrach i braciach zakonnych w trwającym w naszej metropolii górnośląskiej Roku Życia Konsekrowanego.

Czternasta Niedziela zwykła

03.07.2011, 09:54

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie"

Mt 11,25-30

Trzynasta Niedziela zwykła

26.06.2011, 09:48

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża , a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody"

Mt 10,37-42

Uroczystość odpustowa ku czci Św. Antoniego

19.06.2011, 09:23

zdjęcie niedostępne

Dzisiaj dzień odpustu ku czci św. Antoniego. Zapraszamy na uroczystości odpustowe do kościoła filialnego w Bukowej-Nowej Bogacicy.
Suma odpustowa o godz. 11.00.

Niech świętowanie tej uroczystości, zjednoczy nas we wspólnym uwielbianiu Boga, za wielkie dzieła, których On dokonuje przez św. Antoniego.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy,
z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.
Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze;
zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.
Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.
Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność.
Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 następna >>