16 Sierpień 2018, 15:36

Czwarta Niedziela zwykła

29.01.2017, 10:11

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 5,1-12.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami".

Trzecia Niedziela zwykła

22.01.2017, 10:18

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 4,12-23.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
"Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan.
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło".
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie".
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi".
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Druga Niedziela zwykła

15.01.2017, 10:39

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Jana 1,29-34.

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie".
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi".
Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym".
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

Święto Chrztu Pańskiego

08.01.2017, 10:47

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 3,13-17.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?"
Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06.01.2017, 17:35

zdjęcie niedostępne

Bł. Gweryk z Igny (ok. 1080-1157), opat cysterski
Drugie kazanie na Trzech Króli

Światło świata objawione narodom

„Powstań Jerozolimo! Świeć, bo przyszło twe światło”. To pewne, twoje światło przyszło, było w świecie i świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. Dziecię się narodziło, ale było nieznane, dopóki dzień światła nie zaczął go objawiać... Powstańcie, którzy siedzicie w ciemnościach! Idźcie do tego światła: ono powstało w ciemnościach, ale ciemności go nie ogarnęły. Zbliżcie się, a zostaniecie oświeceni; w świetle ujrzycie światło i powiedzą o was: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu”. Spójrzcie: wieczne światło dostosowało się do waszych oczu, słabych i chorych, aby mogły ujrzeć Tego, który zamieszkuje niedostępną światłość. Odkryjcie światło w glinianej lampie, słońce w obłoku, Boga w człowieku, w glinianym naczyniu waszego ciała, wspaniałość chwały i blask światła wiecznego! ...

Składamy Ci dzięki, Ojcze świateł, że wezwałeś nas z ciemności do Twego zachwycającego światła... Tak, prawdziwe światło, a nawet więcej, życie wieczne to poznanie Ciebie, jedynego Boga, oraz Twego posłańca, Jezusa Chrystusa... Pewnie, poznajemy Cię przez wiarę i jesteśmy przekonani, że któregoś dnia ujrzymy Cię na własne oczy. Zanim jednak to nastąpi, przymnóż nam wiary. Prowadź nas od wiary do wiary, od jasności do jasności, pod wpływem Ducha, abyśmy każdego dnia przenikali głębię światłości! ... Niech wiara prowadzi nas twarzą w twarz i, podobna do gwiazdy, kieruje nas do naszego władcy do Betlejem...

Co za radość, co za wesele dla wiary mędrców, kiedy ujrzą królowanie nad Jeruzalem z wysoka Tego, którego uwielbili, kiedy jeszcze kwilił w Betlejem! Tutaj ujrzeli Go w ubogim mieszkaniu, tam ujrzymy Go w pałacu aniołów. Tutaj w pieluszkach; là, tam w świetności aniołów. Tutaj, w ramionach matki, tam, na tronie Ojca.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 następna >>