28 Styczeń 2020, 2:13

Plan odwiedzin duszpasterskich

27.12.2010, 14:51

zdjęcie niedostępne

Chrześcijanin przyjmujący kolędę daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła, a najbliższemu otoczeniu wskazuje, że jest to mieszkanie chrześcijanina - katolika. Dla duszpasterzy kolęda ma głęboki sens, nawet jeżeli jest krótka, gdyż daje możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy rzadko przychodzą do kancelarii, pozwala zorientować się w bieżących, nurtujących parafian problemach. W przyszłości kapłani będą mogli lepiej reagować na oczekiwania i potrzeby parafian w swojej codziennej pracy duszpasterskiej.Szczegółowy plan odwiedzin duszpasterskich pobierz

Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

26.12.2010, 08:44

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia". On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".

Mt 2, 13-15, 19-23

Boże Narodzenie

25.12.2010, 09:13

zdjęcie niedostępne

Drodzy Parafianie
i wszyscy odwiedzający stronę internetową
naszej parafii!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby nasze życie rozjaśniała prawda betlejemska, że jesteśmy kochani przez Boga, który jest z nami.

Byśmy potrafili dostrzegać i przyjmować Jego miłość, by Jezus, który stał się człowiekiem, dzieląc z nami swój los, pomagał nam w zmaganiach z przeciwnościami losu, z życiowymi wyzwaniami, by nas pocieszał i umacniał w chwilach trudnych, oraz by nas czynił gotowymi do obdarzania miłością tych wszystkich, w których żyje i prosi o miłość.

Niech Boże Dziecię obdarzy Was wszystkich zdrowiem, radością, pokojem na czas Świąt Bożego Narodzenia i błogosławi w każdym dniu Nowego Roku. Duszpasterze

Wigilia Bożego Narodzenia

24.12.2010, 13:37

zdjęcie niedostępne

Wigilia Bożego Narodzenia, jest wyjątkową okazją do pojednania w naszych rodzinach, domach, sąsiedztwie. Jest to czas szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. Niech ten wyjątkowy rodzinny dzień pozostanie także na wskroś chrześcijański poprzez wzajemną życzliwość, dobroć, a także lekturę Pisma Świętego, modlitwę i śpiew kolęd.

Zapraszamy wszystkich na Pasterkę o Północy.

O 23:15 zapraszamy na Jasełka w wykonaniu młodzieży.

Czwarta Niedziela Adwentu

19.12.2010, 11:11

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego . Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel , to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Mt 1,18-24


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>