25 Styczeń 2020, 13:07

Trzecia Niedziela Adwentu

12.12.2010, 10:04

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" Jezus im odpowiedział: "Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi". Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: "Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę . Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

Mt 11,2-11

Kongregacja Dzieci Maryi w Bukowej - 8 grudnia 2010

09.12.2010, 19:16

zdjęcie niedostępne

Niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem!

8 grudnia 2010 roku do naszego grona zostały przyjęte trzy dziewczyny:
Agnieszka, Julia oraz Sandra.
Otrzymały medalik na wstążce różowej.
Patrycja otrzymała medalik na zielonej wstążce, a Joanna, Monika, Sylwia
oraz Kasia na wstążce niebieskiej. Dziewczyny uświetniły Mszę Św.
przygotowując czytania, modlitwę wiernych oraz procesję z darami. Po Mszy Św. udałyśmy się z rodzicami na wspólny poczęstunek i program artystyczny przygotowany przez nas.

Kongregacja Dzieci Maryi w Bukowej (par. Stare Budkowice)
Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

Druga Niedziela Adwentu

05.12.2010, 09:06

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: "Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym".

Mt 3,1-12

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2010-2015

29.11.2010, 13:18

W niedzielę 14 listopada br. z rozporządzenia biskupa ordynariusza ks. Andrzeja Czai we wszystkich parafiach naszej diecezji rozpoczęły się wybory nowych Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD).

W etapie I parafianie mogli pisemnie zgłaszać imiona i nazwiska kandydatów do Rady na własnych kartkach poprzez złożenie ich po niedzielnej Mszy św. w wyznaczonym miejscu.

Na II etap - w niedzielę 21 listopada komisja wyborcza przygotowała karty wyborcze zawierające wykaz kandydatów. Mogliśmy oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów przez postawienie znaku "X".

Wybory nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyły się zgodnie z Instrukcją Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu nt. przeprowadzenia wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich.

komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli byłych członków Rady pod przewodnictwem ks. proboszcza Waldemara Klose dokonała podliczenia oddanych kart wyborczych.

Głosowało 610 parafian,
w tym 59 głosów było nieważnych.

W I Niedzielę Adwentu, tj. 28 listopada
ogłoszenie wyników wyborów,
a w niedzielę 5 grudnia zaprzysiężenie nowej Rady.


Szcegółowe wyniki i skład Nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w zakładce kliknji

Wszystkim Parafianom, którzy głosowali
serdecznie dziękujemy za zaufanie i uczciwość!

Pierwsza Niedziela Adwentu

28.11.2010, 12:17

zdjęcie niedostępne

EWANGELIA

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Mt 24,37-44


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>